Nomes Colectivoslogo revista

Sociedade de Concertos

Lisboa

Nome Colectivo Citado2
Crónica
Moita, Luís (1894-1967)
Contemporânea, N.º 9, [Março de 1923], pp. 142-144
Crónica
Moita, Luís (1894-1967)
Contemporânea, N.º 10, [Março de 1924], Música, pp. 36-40