Nomes Singulares

Varga, Eugen
(1879-1964)
economista marxista húngaro

Autor Singular2
Nome Singular Citado1
Obra Citada1
Somos contra a guerra e consequentemente pelo desarmamento. (...)
Varga, Eugen (1879-1964)
A Batalha: suplemento semanal ilustrado, Nº 52, 24 de Novembro de 1924, p. 2
O comércio exterior do III Reich
Varga, Eugen (1879-1964)
Seara Nova, N.º 548, 12 de Fevereiro de 1938, Factos e Documentos, pp. 40-43