Nomes Singulares

Masaniello

Pseudónimo de Aniello, Tommaso

Nome Singular Citado1
Atravez da história: Masaniello
A Batalha: suplemento semanal ilustrado, Nº 21, 21 de Abril de 1924, p. 2